RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
RTP-S Aktiviteter


RTP-S arrangerar olika aktiviteter med målet att ha trevligt utan att fokusera på funktionsnedsättning och de ska vara tillgängliga för våra medlemmar så gott det går. Exempel på sådana aktiviteter är resor, teater, och cirklar.

Flera aktiviteter finns i Kalendarium.


Konstvisning i tunnelbanan

Följ med på konståkning i Stockholms tunnelbana och upplev en helt unik samling av skulpturer, målningar och installationer. SLs auktoriserade guider berättar om konstverken och konstnärerna, som varit med och skapat världens längsta konstgalleri.

Visningen är anpassad för dig med rörelsenedsättning och tillsammans tar vi tid på oss för förflyttningarna mellan objekten.

Visningen är gratis för dig som är medlem i Personskadeförbundet RTP, allt du behöver är en giltig SL-biljett eller ett Färdtjänstkort. Begränsat antal platser!

Tid: 18 oktober 2017 kl. 10.00-11.30
www.sl.se hittar du fler tider för visningar för allmänheten.
Samlingsplats: Kungsträdgårdens T-bana, uppgång vid Arsenalsgatan.
Anmälan: RTP-S kansli 08-545 622 60 eller info@rtps.se
Kontaktperson: Petra Kascelan 08-545 622 64 eller petra.kascelan@rtps.se


Den kåta själen och kroppen

Personskadeförbundet RTP-S och Neuroförbundet Stockholms län arrangerar tillsammans en föreläsningskväll med fokus på sexualitet och funktionsnedsättning.

Vilken betydelse har funktionsnedsättningen för sexualiteten? De normer som omgärdar sexualiteten blir ibland till hinder när de kolliderar med en funktionsnedsatt kropp eller stukad självkänsla. Kom och inspireras till att göra sexualiteten till din egen utifrån lust snarare än hopplösa stereotyper.

Föreläsare: Stefan Balogh, leg. arbetsterapeut och sexolog och Patrik Forslin, socionom och leg. psykoterapeut på BOSSE - Råd, Stöd och Kunskapscenter pratar om vad sexualitet är och kan vara och om sexualitetens psykologiska dimensioner.

Datum: 23 oktober 2017 kl. 16.30 - 20.00

Ladda ner mer information om Den kåta själen och kroppen här