RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Handikappförbunden genomför en parallellutredning av LSS


2017-02-08

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund, bland annat från Personskadeförbundet RTP. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS. Det första ställningstagandet gäller huvudmannaskap.

Arbetet kommer att pågå lika länge som den statliga utredningen och kommer med jämna mellanrum att gå ut med pressutspel om ställningstaganden med mera.

Läs mer om arbetsgruppen och arbetet på Handikappförbundens hemsida

Den 8 februari kom ett första pressmeddelande om detta arbete.

Läs pressmeddelandet "Handikappförbunden genomför en parallellutredning av LSS här