RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Patienter får cannabis mot kronisk smärta


2017-02-13

Beslutet gäller två ryggmärgsskadade personer, där läkare ansökt till Läkemedelsverket om att på licens få skriva ut cannabis för att behandla smärtorna, rapporterar SVT.

– Jag är glad att Läkemedelsverket har tagit ett så pragmatiskt beslut att tillgängliggöra det för patienter som har svår kronisk smärta, som inga godkända läkemedel biter på, säger Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi och läkemedelskemist, som bistått läkarna i de båda ansökningarna, till TT.

Läs mer i artikel från Dagens Medicin genom att klicka här!