RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Nya avgifter för dig som reser med
färdtjänst och/eller SL


Den 9 januari 2017 ändrades avgiften för färdtjänstresor och från den 1 februari höjs högkostnadsskyddet. Det sker i samband med att priset på SL:s 30-dagarsbiljett höjs till 830 kronor per månad för den som reser till helt pris, eller 550 kronor för den som reser till reducerat pris. Det är landstingsfullmäktige som har beslutat att högkostnadsskyddet för färdtjänst ska vara detsamma som för 30-dagarsbiljetterna i SL-trafiken.

Inga zoner efter den 9 januari 2017

Den 9 januari försvann även zonerna i SL-trafiken och du behöver inte längre tänka på hur långt du ska resa. Din enkelbiljett gäller i 75 minuter från det att du köper den med reskassa, mobilen, i spärr, automat eller hos ombud. Under den tiden får du göra så många byten du vill. Behöver du byta linje efter det, måste du köpa en ny biljett för att fortsätta din resa. Det gäller inte om du gör bytet inom ett slutet system, som pendeltågen eller tunnelbanan, alltså så länge du inte passerar en spärr.

Rabatterat pris för Dig under 65 år

Tänk på att i vissa fall kan även du som är under 65 år resa till rabatterat pris i SL-trafiken. Du måste uppfylla vissa krav. Har du Försäkringskassans "Intyg för förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg" kan du resa på biljetter för pensionär, student, ungdom. Om du inte har ett sådant intyg, har du inte den typ av pension eller ersättning som ger rätt till den här rabatten. Du måste ha med dig intyget från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten när du reser, så att du kan visa att du har rätt att använda biljett till rabatterat pris.

Förmånsintyg från Försäkringskassan

När du har fått sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt. Fick du beslut från Försäkringskassan innan augusti 2013 eller behöver ett nytt förmånsintyg kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524 och beställa ett.