RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Fritt val av hjälpmedel i Stockholms läns landsting


Fritt val av hjälpmedel i Stockholms läns landsting

I stället för att låna ett hjälpmedel av landstinget kan du köpa ett eget med hjälp av en rekvisition – så kallat Fritt val av hjälpmedel. Förutsättningen är att en förskrivare bedömer att det är lämpligt. Du kan då välja ett hjälpmedel som inte finns i landstingets vanliga utbud och själv betala mellanskillnaden.

Några landsting, regioner och kommuner har infört det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att den som behöver hjälpmedel har möjlighet att välja något annat än det som landstinget, regionen eller kommunen erbjuder i sitt upphandlade utbud och som man i vanliga fall får utskrivet.

Bedömning

Vid fritt val av hjälpmedel görs först en bedömning av vilket behov man har av hjälpmedel. Det görs av en förskrivare, det vill säga någon inom vården som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det går till på samma sätt som annars när man får hjälpmedel. Sedan diskuterar man tillsammans om fritt val av hjälpmedel är något som passar.

Rekvisition

Om man vill göra ett eget val, och om förskrivaren bedömer att man klarar det, får man en rekvisition på en viss summa att själv köpa hjälpmedlet för. Beloppet på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som man skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Vill man ha ett dyrare hjälpmedel kan man själv lägga till pengar.

Användaren äger sitt hjälpmedel

Man äger sedan sitt hjälpmedel och ansvarar för det på samma sätt som andra saker som man köpt. Skötsel och reparationer får man ordna själv. För vissa hjälpmedel kan man få ersättning för det. Konsumentköplagen gäller, så att den som har sålt eller tillverkat hjälpmedlet har ansvar för att åtgärda eventuella fel under garantitiden.

De landsting, regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedelsområden det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka hjälpmedel.

Bra att veta

Även om man inte använder sig av fritt val av hjälpmedel kan förskrivaren ansöka om hjälpmedel som är utanför det upphandlade utbudet, om behovsbedömningen visar att det är nödvändigt. Då kan man få hjälpmedlet utskrivet utan att behöva köpa det själv.

Om behoven förändras så att ett hjälpmedel man har köpt genom fritt val inte längre räcker till, har man rätt att få en ny behovsbedömning.

Gör så här om du fått beslut om Fritt val av hjälpmedel
  • Vänd dig till en hjälpmedelsbutik eller mottagning där du kan känna på och prova ut ett hjälpmedel.

  • Fråga personalen om de har avtal med landstinget. Om de inte har det, står det på rekvisitionen hur de ska göra.

När du köper hjälpmedel enligt Fritt val-modellen innebär det också att du äger och ansvarar för att sköta ditt hjälpmedel. I övrigt gäller samma regler som för andra hjälpmedel.

Mer information

På 1177 Vårdguiden Stockholms läns landsting och på Hjälpmedelsguiden på Vårdgivarguiden kan du läsa mera om Fritt val av hjälpmedel och vilka hjälpmedel som omfattas. Här på rtps.se under fliken "Länkar" och rubriken "Hjälpmedel" finns en del länktips om hjälpmedel och fritt val av hjälpmedel i Stockholms läns landsting.

Påverkansarbete

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP uppmanar medlemmarna att använda och utnyttja möjligheten till fritt val av hjälpmedel i Stockholms län. Texten publicerades i RTP-S Aktuellt nr 4-2016.

Läs Bengt-Erik Johanssons uppmaning här 

Källa: 1177 Vårdguiden

Uppdaterad: 2017-01-04