RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Hjärnskadeforum 2016


2016-01-18

Christer Olsén och Jesper Sellerberg från RTP-S var på 2016 års Hjärnskadeforum den 15 januari som arrangerades av Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP. Det blev många intressanta föreläsningar med fokus på samordning och e-hälsa.

Per Hamid Gathan, läkare och forskare vid Karolinska Institutet samt specialist inom rehabiliteringsmedicin, var moderator för dagen. Tanken med det här årets föreläsningar är att belysa vikten av samordning hur tekniken kan hjälpa till för att få till denna samordning, enligt Per Hamid Gathan.

För personer med hjärnskador brister nämligen samordningsansvaret, det framkom i Rita Ehrenfors och Niklas Håkanssons föreläsning om Niklas resa från rehabilitering efter en traumatisk hjärnskada till att idag föreläsa och förebygga gatuvåld. Vill du läsa mer om Niklas och Rita kan du gå in på hemsidorna kampentillbaka.se och på stiftelsen aktahuvudet.se. Du kan också läsa om hjärnskador här på RTP-S hemsida.

Vi vill ha dina erfarenheter och synpunkter efter förvållad hjärnskada. Ring, mejla eller skriv in till oss om hur din situation ser ut och vad du vill ska förbättras.

Även du som anhörig kan hjälpa till. Ta kontakt med oss och berätta om era erfarenheter, lämna synpunkter, eller ställ frågor om rehabilitering, samordning eller hjälpmedel.

Jesper Sellerberg och Christer Olsén