RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Nyheter


Bli medlem redan nu så gäller ditt medlemskap även hela 2018!

Enklast blir du medlem genom att swisha 250 kronor för enskilt medlemskap eller 330 kronor för familjemedlemskap till 123 526 26 47. Ange då namn och adress.

Du kan även bli medlem via www.rtp.se/medlem eller genom att betala in avgiften på pg 48 62 02-5. Ange namn, och skada, så får du snart ditt medlemsnummer och mer information om Personskadeförbundet RTP med posten.

Bli medlem, eller stöd vårt arbete för att alla ska få delta i livet på lika villkor!

Välkommen till Personskadeförbundet RTP!


Var med och utveckla 1177:s digitala tjänster!

Är du intresserad av digitala tjänster och att utveckla tjänster som är tillgängliga? 1177 Invånartjänster söker nu personer som kan vara med och testa och förbättra deras webbplattform. Testerna kommer att pågå under ett år från nu, på datum och tider som testarna och 1177 väljer ut tillsammans.

Rekryteringen kommer att ske fortlöpande, men om du är intresserad så hör av dig redan nu till Britt-Marie Olsson på HSO Stockholms läns kansli: britt-marie.olsson@hsostockholmlan.se Sammanträdesarvode utbetalas enligt samverkansavtalet. 


Nominera till Stockholms läns landstings Bemötandepriset 2017

Nu är det åter dags att nominera till landstingets bemötandepris! Stockholms läns landsting delar varje år ut ett pris till verksamheter som lyckats bra med tillgänglighet och bra bemötande för personer med funktionsnedsättning. Förra året gick priset till SL Ledsagning, en tjänst som underlättar för personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt. Öppna för nominering är alla landstingsdrivna eller privata verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting. Nomineringarna vill de ha in senast den 15 oktober 2017

Formuläret hittar du på Stockholms läns landstings hemsida


Välkommen till Skrivarstuga med DHR under hösten

Skrivarstugan vänder sig till dig som tycker om att skriva. I skrivarstugan träffas man och spånar på idéer till insändare och debattartiklar. Träffarna sker i Rissne, Sundbyberg under tre tillfällen under hösten 2017 och arrangeras av DHR Stockholms läns distrikt. 

Ladda ner inbjudan och läs mer om skrivarstugan här


Nya krav i framtida förhandlingar om färdtjänsten

2017-06-19

I framtida upphandlingar av färdtjänsten ställs sociala krav i nivå med kollektivavtal!

Frågan om färdtjänstförarnas villkor har varit infekterad i Stockholms läns landsting, och i DN har förare vittnat om omöjligheten att ta färdtjänstresor när ersättningen pressats till nivåer som inte går att försörja sig på.

– Det här är ytterst glädjande för färdtjänstresenärerna och för alla som kör färdtjänst. Det är något vi har kämpat för i flera år, säger Talla Alkurdi (S), talesperson i trafikfrågor.

Läs mer i Dagens Nyheter här


Utökade öppettider hos Färdtjänstens kundservice

2017-03-28

Från och medtisdagen den 2 maj 2017 utökar Färdtjänstens kundservice sina öppettider. De nya öppettiderna är måndag-fredag mellan kl. 7-20 på telefonnummer 08-720 80 80


Bättre färdtjänst efter åtgärder

2017-03-13

Efter att landstinget och taxiföretagen satte in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms län går det att se tendenser till att utvecklingen har vänt. Resenärerna är nöjdare, förseningarna har minskat, färre behöver använda resegarantin och det går snabbare att få kontakt på telefon.

– Jag hoppas att vi nu kan se ett trendbrott nu i början av 2017 och en början till att resenärerna får en färdtjänst av högsta kvalitet, som vi politiker har blivit lovade. Den som behöver resa med färdtjänst ska kunna lita på att bilen kommer i tid och få ett gott bemötande, säger Fredrik Wallén (KD), ordförande för färdtjänstberedningen.

Några av resultaten av mätningarna av färdtjänsten i Stockholms län finns publicerade på Kristdemokraterna Stockholms hemsida. Mätningarna är genomförda av landstingets trafikförvaltning.

Klicka här för att komma till pressmeddelandet från Kristdemokraterna och mätningarna


Temanummer om smärta i 1177 Vårdguiden Stockholms län

2016-12-14

I det senaste numret av 1177 Vårdguiden Stockholms län (nummer 4-2016) kan man läsa om smärta. Den kom i brevlådan i början av december. Om du inte har den kvar kan du läsa hela tidningen som e-tidning och även anmäla dig som prenumerant via länken nedan.

1177 Vårdguiden Stockholms län nummer 4-2016 som e-tidning


Bevaka din rättighet till fritt val av hjälpmedel!

2016-12-02

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP uppmanar medlemmarna att använda och utnyttja möjligheten till fritt val av hjälpmedel i Stockholms län. Texten publicerades i RTP-S Aktuellt nr 4-2016.

Läs Bengt-Erik Johanssons uppmaning här


Ny medlemsförmån - rådgivning i socialförsäkringsfrågor

2016-10-31

Från och med den 16 november har Personskadeförbundet RTPs medlemmar möjlighet att få telefonrådgivning i socialförsäkringsfrågor av jurist.

Kontakta Personskadeförbundet RTPs kansli 08-629 27 80 eller läs på www.rtp.semer information.


Åtgärder för att förbättra Färdtjänsten i Stockholms län

2016-10-27

Färdtjänsten i Stockholms län når inte upp till målen för punktlighet och kundnöjdhet. Därför genomför Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, tillsammans med de taxibolag som kör färdtjänsten, en rad förbättringsåtgärder.

Personskadeförbundet RTP-S bevakar och arbetar kontinuerligt med frågor kring Färdtjänsten dels via Färdtjänstkommittén och dels via ett nära samarbete med Rh-föreningarna, d.v.s. 4 andra rörelsehinderföreningar i Stockholms län.

Läs Trafikförvaltningens pressmeddelande här


Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län tar nu bort avgifterna för personer med funktionsnedsättning

2016-10-12

Många människor som omfattas av socialförsäkringssystemet är fattiga och mår sämre än andra. Enligt lag har de rätt till samma levnadsvillkor, ekonomiskt stöd och utbildning som övriga medborgare. För att tillgängliggöra folkbildningen för dem som inte kan betala en deltagaravgift tar Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län nu bort avgifterna.

Läs mer i Studieförbundet Vuxenskolans pressmeddelande


Stockholms stad stänger Liljeholmsbadet på grund av stora säkerhetsrisker

2016-08-17

Liljeholmsbadet vid Bergsundsstrand på Södermalm utgörs av en betongponton försedd med en träöverbyggnad och är en välkänd kulturhistorisk profil i staden. Liljeholmsbadet har varit i bruk sedan 30-talet och är mycket populärt. Tyvärr visar en ny rapport att badet nu är i så dåligt skick att det behöver stängas.

Läs Stockholms stads pressmeddelande här


Vaccinbyte ska utrota polio

2016-04-18

Det vaccin som har använts i över 30 år håller på att bytas ut. Forskare hoppas att det nya vaccinet kommer att utrota sjukdomen för gott.

Läs mer i Dagens Medicin


Hjärnskadeforum 2016

2016-01-18

Christer Olsén och Jesper Sellerberg från RTP-S var på 2016 års Hjärnskadeforum den 15 januari 2016 som arrangerades av Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP. Det blev många intressanta föreläsningar med fokus på samordning och e-hälsa.

Läs mer här


Jämför kommunernas arbete för delaktighet

Myndigheten för delaktighet presenterar varje år sin kommunuppföljning www.mfd.se/kommunuppfoljning där du kan se hur landets kommuner arbetar med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, fysisk tillgänglighet, transport, arbetsmarknad samt kultur och idrott. Kommunuppföljningen bygger på enkätsvar från kommunerna och ger en samlad bild av vad som görs och fungerar bra på kommunal nivå idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Du kan jämföra olika typer av kommuner, till exempel storstäder, glesbygdskommuner och tätbefolkade regioner. Du kan välja att jämföra kommuner inom en viss region och med samtliga kommuner. Verktyget är lätt att använda och du kan skapa rapporter som överskådligt beskriver kommuners resultat.


Fritt Fram

Fritt Fram är en app som är utvecklad för att hjälpa personer med tillgänglighetsbehov. Appen listar information om framkomlighet och tillgänglighet på platser runt om i landet. Alla platser är kontrollerade av Fritt Fram och dess användare som via appen enkelt kan rapportera eventuella brister eller fel i informationen.

Kontinuerligt läggs nya platser in i appen. För tillfället arbetas det med att samla information om platser i Stockholm, Uppsala, Öland, Gotland och Åland.

Personskadeförbundet RTP stödjer initiativet Fritt Fram.

Läs mer på Fritt Frams hemsida