RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Öka Din livskvalitet! - tillsammans är vi starka!


Arbetet inom RTP-S


 
Välkommen till RTP!

Har du eller någon som står dig nära råkat ut för en trafik- olycksfalls- eller polioskada? Då kan ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP vara något för dig.

När man råkar ut för en olycka förändras livet plötsligt och man ställs inför en rad nya utmaningar. Att då få möjlighet att dela erfarenheter och träffa andra i liknande situation kan ha stor betydelse.

Ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP innebär inte bara att du blir en del av vår gemenskap, utan ger också dig som vill tillfälle att engagera dig och driva frågor.

Vi bedriver opinions- och påverkansarbete för att påverka samhället och dess beslutsfattare. Som medlem stödjer du vårt arbete för ett tillgängligt samhälle för alla.


RTPs prioriterade skadegrupper

Personskadeförbundet RTPs organisation

Personskadeförbundet RTP är en medlems-, medborgarrätts- och intresseorganisation. Där förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

RTP-S är Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP och har ett distriktskansli med anställd personal och därtill ett antal förtroendevalda.


Övrigt