RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Kalendarium

Ny - Träning på Rehab Station Stockholm,

Fr.o.m. hösten 2017 tränar vi 2 ggr/vecka i nya,

fantastiska lokaler.

Måndagar och Onsdagar kl. 17.30 – 19.30

Höstterminenstartar måndagen den 4 sept och onsdagen den 6 sept.

Våra sjukgymnaster hjälper dig med råd och vid behov kan

du få ett individuellt träningsprogram

uppgjort för dig.

Träningen kan du göra både i sporthallen

och i gymmet.

Efter träningen kan du fika i caféet.

Anmäl dig till RTP-S kansli 08-545 622 60, info@rtps.se

Arrangör: RTP-S