RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Kalendarium

Välkomna till soppakväll i höst!

Vi bjuder på soppa, gott bröd och en

trevlig stund hos oss på kansliet.

Dag och tid: Torsdagen den 12 oktober

kl. 15.00 – 17.00

Plats: RTP-S kansli, Kavallerivägen 24, Sundbyberg

Anmälan: Senast måndagen den 9 oktober till RTP-S

kansli 08-545 622 60 eller info@rtps.se

Kontaktperson: Petra Kascelan 08-545 622 64,

petra.kasceln@rtps.se

Arrangör: RTP-S