RTP-logotyp
Stockholms läns distrikt, RTP-S
Sök på rtp.se


Bli medlem
Kalendarium

Dialog Polio

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till polio Dialoggrupp.


Onsdagar kl. 13.00 – 15.00
17 maj, 7 juni, 9 aug, 13 sep, 11 okt, 8 nov, 6 dec.


Vi tar upp aktuella ämnen eller problem och delar med oss av

erfarenheter och av många års uppbyggda nätverk vad gäller

rehabilitering, hjälpmedel m.m.

Kaffe /the till självkostnadspris  15 kronor.

Anmälan senast måndagen före mötet till RTP-S.

Kontaktperson Petra Kascelan  08-545 622 64

Plats:  RTP-S lokaler på Kavallerivägen 24,

Rissne Torg i Sundbyberg.

Arrangör:  Distriktet