RTP-logotyp
Mellersta Skånes lokalförening
Sök på rtp.se


Bli medlem


          

Välkommen till Mellersta Skånes lokalförening i Personskadeförbundet RTP!

Mellersta Skåne är en sammanslagning av 10 olika kommuner Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svalöv, Landskrona, Eslöv, Höör och Hörby 

  • Här kan du få hjälp, stöd och information om skadereglering, försäkringsfrågor m.m
  • Vårt arbete går ut på att hjälpa våra medlemmar att uppnå bästa möjliga livskvalitet och ge information så att Du mer aktivt kan påverka ditt behov av vård och rehabilitering.
  • Lokalföreningen bedriver en aktiv verksamhet och påverkansarbete som gynnar den enskilde medlemmen.
  • Arbete sker kontinuerligt för våra skadegrupper genom att påverka beslutsfattare på kommunal eller regional nivå.

Vi anordnar medlemsmöte, rehabiliteringsdagar, bassängträning, föreläsningar, cirklar, utflykter, resor m.m. Det är en verksamhet som, om Du har lust och ork, kan delta i tillsammans med andra i samma situation.

Vi hoppas att du genom Ditt medlemskap hos oss kommer att ha nytta av den samlade kunskapen vi har. Vi som är verksamma i föreningen har alla olika skador och arbetar helt ideellt.

Tidningen Fjärilen ger vi ut 4 ggr/år och här kan Du ta del av verksamheten i de fem olika lokalföreningar i Skåne.

Hoppas att vi snart ser Dig som medlem!Vill du bli medlem? Klicka här och läs mer...

 

 Besök oss gärna på facebook!