RTP-logotyp
Luleå lokalförening
Medlemsinloggning

 

Sök på rtp.se


Bli medlem

Du är välkommen

till Personskadeförbundet

RTP Luleå!

Kul att Du surfade in på Luleå lokalförenings hemsida. Här finns inte bara förenings- och  förbundsinformation utan en del annan information som kan vara av allmänt intresse. Under Infohäften tycker RTP till om bl. a ändrade regler för parkeringstillstånd, det finns häften om allergi och arbetsmiljön i pdf-format. Sidorna Kontakt, RTP, Infohäften, Länkar, Väderlänkar, Recept är sidor som är publika som alla kan ta del av. Informationen under Ordförande, Styrelsen, Aktiviteter, Dokument, Infoblad, Blanketter, Stadgar, Distriktet och Nostalgisida är endast för Personskadeförbundets medlemmar. För att ta del av den informationen, logga in med efternamn och medlemsnummer. Har Du glömt eller förlorat ditt medlemsnummer? 
Kontakta: 
Nannie  nannie.fredrikson@telia.com eller 070-203 46 62.

Föreningen har gått samman med Piteå lokalförening och denna sida har slutat att uppdateras. Se dokumenten längst ner på denna sida.

 

Smärtmottagning i vår närhet!

En RTP-medlem i Luleå har provat behandling hos smärtläkare Tomas Ekström som har mottagning i Piteå samt en filial i Uppsala. Medlemmen som har provat upplever en viss förbättring redan efter sin första behandling och ska snart dit för en andra behandling. Han rekommenderar dig som lider av kronisk, långvarig smärta att kontakta Tomas Ekströms mottagning för att se om hjälp finns att få för just din smärta! Läs mer om smärttillstånd, behandlingar, läkande musik m.m. på följande länk

http://www.ekstromssmartklinik.com

eller kontakta mottagningen på

info@ekstromssmartklinik.com


Tyvärr har lokalföreningen tvingats lägga ner eftersom det inte gick att få ihop en ny styrelse. Det innebar att styrelsen såg sig tvingad att på det ordinarie årsmötet, 6 mars, föreslå att ett extra årsmöte skulle hållas 24 april. Trots uppmaning via brev och e-post att medlemmarna skulle fundera på om man kunde engagera sig i lokalföreningen fick vi inte fram några som ville bilda ny styrelse. Vid båda dessa årsmöten röstades därför för att lokalföreningen skulle läggas ned och att medlemmarna ska flyttas över till Piteå Lokalförening.

Här nedan infogas det avskedsbrev som styrelsen har skickat ut till samtliga medlemmar med vanlig post, i förhoppningen att det därmed når alla medlemmar utan undantag. 

Den här hemsidan kommer snart att stängas ner.

Vi tackar för förtroendet som vi har haft från er medlemmar och tillönskar alla en skön sommar!

Hälsar den f.d. styrelsen för Luleå Lokalförening i Personskadeförbundet RTP,

genom f.d. ordförande Nannie FredriksonJokkmokk 2017-04-25

Kära medlemmar i Luleå Lokalförening i Personskadeförbundet RTP,

Det är mycket ledsamt att meddela att vi nu lägger ned vår lokalförening efter flera decenniers aktiviteter och arbete i Luleå med omnejd! Tyvärr finns inte längre några som kan bilda styrelse. Läget för föreningsliv i Sverige är ganska kärvt. Det är inte bara RTP som har svårt att få folk till förtroendeposter. Kanske vi önskar annan form av gemenskap idag, söker information på Internet och genom tidningar, träffar likasinnade i chatforum eller andra grupper? Vem vet. 

Hur som helst avrundar vi nu verksamheten, beslutet är taget på såväl det ordinarie årsmötet den 6 mars 2017 som på det extra årsmöte den 24 april 2017.

Jag har tillhört lokalföreningen sedan jag flyttade till Jokkmokk för 7 år sedan och suttit i dess styrelse i tre år, ett år som vice ordförande och två år som ordförande. Det har varit mycket arbete, lärorikt och intressant. Vi har haft några riktigt fina träffar då engagemanget varit stort inför det aktuella temat. Tack för det!

Jag har ibland fått e-post eller blivit uppringd av medlemmar och haft givande samtal, vilket jag är glad för, tack.

Nu välkomnas vi till Piteå Lokalförening i Personskadeförbundet RTP och det känns väldigt bra. Dels för att det är en aktiv förening, dels för att det innebär att vi fortfarande har kvar en lokal tillhörighet här i Norrbotten. Och för er som bor i området kring Luleå/Boden är det ju inte oöverkomligt långt att åka till Piteå om något evenemang skulle locka. Vi har haft besök av Piteborna vid flera tillfällen under åren och vägen är inte längre åt andra hållet... Mats Vikgren är idag ordförande i Piteå Lokalförening och han hälsar oss varmt välkomna! Jag kommer att ingå som suppleant i Piteås styrelse och även som ledamot i Norrbottens distrikt, så en röst finns med från ”vårt” håll även framöver.

Överflyttningen till Piteå Lokalförening sker automatiskt genom hjälp av förbundskansliet. Är det däremot någon som inte vill tillhöra Piteå utan önskar flytta över till annan lokalförening så måste ni meddela förbundskansliet snarast, på 08-629 27 80. Om ni senare skulle upptäcka att ni vill ändra er och byta lokalförening igen, får ni själva ta kontakt med förbundskansliet. 

Styrelsens innerliga förhoppning är att ni kvarstår som medlemmar i Personskadeförbundet RTP, en av Sveriges äldsta föreningar inom funktionshinderrörelsen, som har ett så gott och starkt renommé. Vi behövs med vår mer än 70-åriga erfarenhet och kunskap i ett samhälle som idag gärna vill spara och skära ned på det som berör oss medlemmar direkt och indirekt. Så det är naturligtvis väldigt bra om du väljer att fortsätta vara medlem och stödja verksamheten som pågår runt om i landet!!

Vi i styrelsen tillönskar er allt gott, en fin vår & sommar samt tackar för oss.

Med vänliga hälsningar från Luleå Lokalförening i Personskadeförbundet RTP:s styrelse genom,

Nannie Fredrikson