RTP-logotyp
Karlstad lokalförening / Värmlands distrikt
Medlemsinloggning

 

Sök på rtp.se


Bli medlem
Prenumerera på nyhetsbrev från Personskadeförbundet RTP

Välkommen till 

Personskadeförbundet RTP

Karlstads Lokalförening

och Värmlands Läns Distrikt

 

Årsmöten kommer att hållas för Karlstads Lokalförening och Värmlands Läns Distrikt av Personskadeförbundet RTP, den 5 mars 2017 kl. 11.00 i HSO:s lokaler , S:a Kyrkogatan 11, Karlstad. Efter sedvanliga mötesförhandlingar,  bjuder på en enkel lunch. Hjärtligt välkomna!


---------------------------------------------------

Kul att Du surfade in på Karlstads lokalförenings/Värmlands Läns Distrikts hemsida. Här finns inte bara förenings- och förbundsinformation utan en del annan information, som kan vara av allmänt intresse.

Vi finns för Dej!


Välkommen att ringa till Personskadeförbundet RTP,   tel: 0706753017 eller ring någon av våra kontaktpersoner.

Under rubriken "Kontakt", högst upp på den här sidan, finner du telefonnummer till styrelseledamöter och kontaktpersoner.

Vi finns på S.a Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad.

Webbsida: www.rtp.se/karlstad

Email:karlstad@rtp.se

Personskadeförbundet RTP för dig?


Personskadeförbundet RTP för dig?

Har du eller någon som står dig nära råkat ut för en ryggmärgs-, hjärn-, nack-, trafik-, olycksfalls-, polioskada eller amputering? Då kan ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP vara något för dig.

Välkomna att kontakta oss!
Tel: 0706753017

...................................................................................................

Under rubriken "Senaste nytt" högst upp på sidan, finns mycket intressant läsning! Längre ner på den här sidan finns mer intressant läsning under rubriken "Aktuellt från Personskadeförbundet RTP"


_______________________________________________________________

För att komma in på alla sidor på vår lokala hemsida för Värmland, www.rtp.se/karlstad , så behöver du fylla i ditt efternamn och medlemsnummer.
Medlemsnumret finner du längst upp till höger på baksidan av LiV-tidningen.

För att komma in på alla sidor på förbundets hemsida ,   www.rtp.se ,  så behöver du en e-mailadress samt ditt medlemsnummer.

___________________________________________

Medlemstidningen LiV

Vill du läsa LiV på vår hemsida, så går du in på rubriken LiV högst upp på "Startsida". Där kan du även läsa gamla nummer av LiV under "Tidningsarkiv". 

Här finns även möjligheten att annonsera och att komma i kontakt med tidningens redaktion.

______________________________________________________________


Personskadeförbundet RTP:s nyhetsbrev och aktuella frågor finner du under rubriken:      Senaste nytt.


_______________________________________________________________

Angående Blomsterfonden http://everystockphoto.s3.amazonaws.com/daffodil_trumpet_spring_246692_m.jpg 

 

Kondoleanser och  Gratulationer som  minnesgåva

I stället för blommor,  kan du hos Handikappförbunden i Värmland, via Personskadeförbundet RTP:s ”Blomsterfond”, förmedla en kondoleans/gåva,  för att hedra en avliden. Man kan också skänka en gåva vid en högtidsdag.

Kontakta oss på 054-180465 eller besök oss på Södra Kyrkogatan 11, Karlstad.

Be att få skicka en kondoleans via Personskadeförbundet RTP:s ”Blomsterfond”.

 

Det är bra att ha följande uppgifter tillhands:
• Den avlidnes namn och datum för begravning
• Hälsningsfras, vers eller sorgemeddelande
• Namn och adress dit minneshälsningen skall sändas (begravningsbyrå eller anhöriga)
• Adress dit inbetalningskortet skall sändas 

 

Öppentider:

 

månd-  torsd:  8.00-16.00

fredag: 8.30-16.00

.....................................................................

PS. Vi har  problem med vår hemsida.
Vi vet inte var felet ligger, men vi hoppas att få igång den igen så snart som möjligt. Bilder går inte alls att få in, men texter kan gå ibland.
Förbundets "nya" hemsida, http://rtp.se/ , är igång. Gå gärna in på den, tills vi får igång vår egen "nya" hemsida.


http://rtp.se/
.......................................................................

Har man inte jämlikhet, går det inte att arbeta för jämställdhet.

Är du intresserad av jämställdhetsfrågor? Gå in på:
http://www.ettjamstalltvarmland.nu/
.....................................................................................................................

Forum - Kvinnor och Funktionshinder


FQ bjöd måndagen den 5 december in till en träff tillsammans med Personskadeförbundet RTP i Värmland i HSO-lokalerna, i Karlstad.

Träffen samlade kvinnor med funktionsnedsättningar och där fanns representanter för bl.a. DHR, Astma & Allergi, Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP i Värmland och FQ i Värmland


Maria Johansson och Birgitta Andersson från FQ berättade om FQ, som bildades vid ett möte i Stockholm den 13 september 1997. Föreningen är en fortsättning och vidareutveckling av Projektet Kvinnor och Handikapp, som var verksamt 1989-1997. FQ är en demokratisk och feministisk organisation, som är politiskt och religiöst obunden. 

Bland annat diskuterades:
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämlikhet mellan alla människor.
Jämställdheten påverkar vår välfärd.
Har man inte jämlikhet, går det inte att arbeta för jämställdhet.
 
Deklarationen om mänskliga rättigheter antogs 10 dec. 1948, för 68 år sedan. Alla omfattades, men för att förtydliga att det i alla ingår också kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning har FN senare antagit konventioner som lyfter vad som behöver göras för att detta ska förverkligas.
FQ tillsammans med Sveriges Kvinnolobby arbetar för att bevaka Sveriges efterlevnad av Kvinnokonventionen från 1979. Där diskuterades även hur Sverige lever upp till kvinnors rättigheter utifrån ett funktionshinderperspektiv, men inte förrän den 13 dec. 2006 antogs Funktionshinderkonventionen, alltså för10 år sedan.

Maria och Birgitta tog upp svårigheterna med att i funktionshinderrörelsen synliggöra problem och frågor som rör kvinnor Det är svårt att få gehör.

Vidare talade de om olika utbildningspaket och utbildningsprojekt såsom: Sällan sedda, Våld mot kvinnor i nära relationer och Slagen dam.

Berit Aas principer om ”Härskartekniker” diskuterades. Vi måste medvetandegöra olika härskartekniker såsom: Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av information, Dubbelbestraffning, Påförande av skuld och skam, Objektifiering av kvinnors kroppar och Våld eller hot om våld.

Vidare diskuterades varför kvinnor tjänar mindre än männen vid likvärdiga arbeten.
15.57-rörelsen. En utredning som visar att kvinnor som gör samma arbete som män, borde sluta kl. 15.57, i stället för kl. 17.00, om man jämför lönen för samma arbete.

Även förmågan att ställa krav diskuterades, det kan finnas många förklaringar . Vi bedömer fortfarande varandra utifrån olika måttstockar beroende på bland annat kön. Både män och kvinnor ställer olika krav på pojkar och flickor och bevarar därmed oliktänkandet.

Vi måste få fram ett ”Systerskap” så som männen har ”Broderskap”. Männen är bättre på att stötta varandra och tala om att något är bra! Kvinnorna borde lära av männen.

När det gäller bidrag, tillstånd och inköp där kommuner och landsting är involverade, borde tillgängligheten vara avgörande. Då först kan det verkligen bli tillgängligt för alla.

Vid FNs förhör med Sverige, där FQ ingick i Sveriges Kvinnolobbys delegation, ställdes frågan: Hur kan det komma sig att Sverige har så många våldtäkter, ouppklarade våldtäkter och så få fällande domar ang våldtäkter och vad ska Sverige göra för att minska antalet våldtäkter?

”Eftersnacket” på mötet var att ”Vi måste samlas till en träff med kvinnor från alla organisationer för personer med funktionsnedsättning” Ingen ställde sig negativ till män, men det finns specifika kvinnofrågor rörande funktionshinder, som kan och bör diskuteras och belysas.

Män är överlag bättre på att få fram sina synpunkter och önskemål. Hur ska vi kvinnor med funktionsnedsättning synas och höras bättre och hjälpa varandra?

Är du intresserad av FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder? Se vidare på:  www.kvinnor-funktionshinder.se

Du kan även nå FQ via: info@kvinnor-funktionshinder.se

Alla är välkomna att höra av sig och även att bli medlemmar. Medlemsavgiften är blygsamma 100kr/år.

Ihrene Johansson
................................................................................................

FQ – Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Den 24 april hade FQ - Forum –Kvinnor och Funktionshinder dels ett föredrag/information av Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby och dels årsmöte i Synskadades Riksförbunds lokaler i Enskede med ca 30 deltagare. Från Karlstad Lokalförening av Personskadeförbundet RTP, deltog Ihrene Johansson.

Johanna Dahlin höll ett mycket bra och lärorik redogörelse och information om FN:s Kvinnokonvention, som antogs 1979 och trädde i kraft 1981 i Sverige. I de nyare bättre Milleniemålen finns även funktionshindermålen, ”Funktionshinderkonvetionen”, med.  I de globala målen finns barn med funktionsnedsättning speciellt nämnda, eftersom funktionshindrade flickor står ”lägst” på urvalslistan.

FQ är medlem i Kvinnolobbyn och är även referensgrupp i Kvinnolobbyn.

Förenta Nationerna, FN, har bestämt att det ska finnas bestämmelser om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är lika mycket värda och att män och kvinnor har samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna säger att alla är födda fria och att ingen människa ska bli diskriminerad. Att bli diskriminerad betyder att bli orättvist behandlad. De länder som sagt ja till de mänskliga rättigheterna måste också se till att kvinnor och män har lika rättigheter när det gäller ekonomi, kultur, politik, och när det gäller hur vi kan leva våra liv. Ändå blir kvinnor ofta diskriminerade. Därför har FN också gjort en konvention om att det ska bli slut på diskrimineringen av kvinnor. Den kallas för Kvinnokonventionen. Det finns 30 bestämmelser i konventionen. 16 bestämmelser handlar om vad länderna ska göra, till exempel bestämma om lagar. Länderna som sagt ja till Kvinnokonventionen har bestämt sig för att göra allt som behövs för att få slut på diskrimineringen. Några få länder har inte sagt ja till bestämmelserna. Många andra länder har inte sagt ja till en del av bestämmelserna. Sveriges regering sa ja till Kvinnokonventionen år 1980. Det betyder att vår regering har bestämt att få slut på all diskriminering mot flickor och kvinnor. Det finns också en handlingsplan för Kvinnokonventionen. Handlingsplanen kom länderna överens om i Peking år 1995. Den talar om vad som behöver hända för att bestämmelserna ska bli verklighet. (Sveriges Kvinnolobby)

Vill du veta mer om Kvinnolobbyn  – Gå in på:                                                                               http://sverigeskvinnolobby.se/                                                                        http://sverigeskvinnolobby.se/blog/nytt-material-kvinnors-rattigheter-pa-latt-svenska

 

Efter föredraget följde sedvanliga årsmötesförhandlingar i FQ –Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Till mötesordförande valdes Lise Lidbäck, Neurologförbundet och till mötessekreterare Lena Haglöf.  Efter genomgång av Verksamhetsberättelse, Granskning av Resultat och Balansräkning och Revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Därefter följde fastställande av medlemsavgifter, Verksamhetsplan, Förslag till budget och förslag till stadgeändring. Efter tre nyval till styrelsen avslutades årsmötesförhandlingarna.

Maria Johansson tackade alla deltagarna för visat intresse och nämnde speciellt att det kändes bra och gav en större tyngd åt gemensamma frågor, när representanterna Lise Lidbäck från Neurologförbundet, Åse Lindqvist från DHR, och Ihrene Johansson från Personskadeförbundet RTP, kunde närvara.

FQ har givit ut tre små skrifter, som är intressanta att läsa:

”Se styrkan i din syster”                   ”Kvinnobilder från arbetslivet”                  ”Var tredje kvinna”

Medlemskap i FQ – Forum - Kvinnor och Funktionshinder  är för Enskilda kvinnor och för Enskilda stödmedlemmar endast 100 kr/år.

Är du speciellt intresserad av kvinnofrågor och vill du veta mer om FQ – Forum - Kvinnor och funktionshinder     Gå in på: http://www.kvinnor-funktionshinder.se/

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


Så ska du göra om du krockar med vilt

Att köra på ett djur kan bli dyrt för den som väljer att inte rapportera det till polisen. Denna vecka inleder Nationella viltolycksrådet, ett...Läs mer

      Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

När regeringen idag redovisar sin budget kan Handikappförbunden återigen konstatera att Sverige fortfarande är långt ifrån att implementera de...Läs mer

Anslagna medel för bilstöd 2016 befaras ta slut

Försäkringskassan beräknar att anslagna medel för bilstöd 2016 kommer ta slut i oktober om riksdagen inte tilldelar ytterligare medel til...Läs mer

Välkommen höjning av lönebidraget – men fler förstärkningar behövs

Handikappförbunden välkomnar den efterlängtade höjningen av lönebidraget, även om den är blygsam, men saknar en mer helomfattande strategi för...Läs mer

Lyssna på P1, om epidemin som förlamade Sverige

Sveriges Radio P1, Kropp och själ, sände den 6 sept, klockan 10.00 ett radioprogram om polioepidemin som drabbade Sverige i början av 1900-talet. Barn efter barn insjuknade i det som man då kallade barnförlamning och man visste inte hur smittan spreds. Bland annat medverkar Kristian Borg, professor och överläkare vid postpoliomottagningen Danderyds sjukhus.  

Du kan höra det intressanta programmet. Gå in på:        

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/774682?programid=1272
Längst upp till höger står det:  "Lyssna (55min)".  
...........................................................................................................
 Värmlands Läns Distrikt av RTP, hade den 2 - 4 september 2016
besök av Norges Handikappförbund i Söndre Vestfold. Under 
fredagen och lördagen var det diskussioner, information och 
utbyten angående handikappfrågor gällande olika strategier, hur 
vi arbetar med att få fram våra beslut, påverka beslutsfattare och 
genomföra våra önskemål. Det är både trevligt och lärorikt att 
delge varandra och lära av varandra, hur vi kan arbeta.
............................................................................................................

NYHETSBREV nr 3 april 2016
Eldsjälarna bygger, räddar och driver Sverige!

Du missar väll inte att Folkspel åter igen letar efter Föreningslivets egna Eldsjälar. De som gör det lilla extra, men inte kräver någonting tillbaka. Det kan vara den som bakar till kafeterian varje vecka eller den som ser till att alla får vara med oavsett ursprung. Eller någonting helt annat.

Nominera
Men hur går då tävlingen till? Jo, det är enkelt. Eldsjälar nomineras av hela svenska folket, finalister tas ut, röstning sker under hela året och fantastiska eldsjälar vinner i mars 2017.
Det finns fem kategorier, närmare bestämt Integration, Hälsa, Kamratskap, Ledare och Öppen. Det är fritt fram för vem som helst att på aretseldsjal.senominera sin eldsjäl i vilken kategori som helst. 

Så, in och nominera era eldsjälar. Du får nominera hur många eldsjälar du vill – och tipsa gärna dina vänner att också nominera sina eldsjälar.

Just nu kan du läsa sportreportern Patrik Ekwalls krönika om Eldsjälar och hur viktigt det svenska föreningslivet faktiskt är, både för hälsan och gemenskapen. Att alla får känna att de får vara med Läs Patriks krönika här!

Du hittar mer information om Årets Eldsjäl, hur det går till och vilka kategorier du kan nominera inom på vår kampanjsida aretseldsjal.se

____________________________________________________

Män får mest bilstöd

Under den senaste 10-årsperioden har antalet mottagare av bilstöd minskat något rapporterar Försäkringskassan i sitt nyhetsbrev. Från 2011 till 2013 ökade antalet mottagare. Det är fler män än kvinnor som får bilstöd. Ibland uppstår tillfälliga toppar för bilstöd då många omprövningar görs samtidigt.

________________________________________________________________

Handikappförbunden: De svaga drabbas hårt

Handikappförbunden är mycket oroade för hur regeringens nya flyktingpolitik kommer att påverka situationen för flyktingar med funktionsnedsättningar eller sjukdom. Det finns bland annat mycket som talar för att de strängare reglerna för anhöriginvandring kommer att innebära att människor som lämnats kvar för att med anhörigstatus senare kunna ansluta till sin familj, nu kommer att bli kvar i konfliktområden och flyktingläger där situationen vad gäller vård, trygghet och föda är kritisk, skriver Handikappförbunden i en debattartikel som publicerades i Uppsala Nya Tidning den 7 april.

Läs debattartikeln här:

_____________________________________________________

Ny ordförande för Allmänna arvsfonden

Håkan Ceder har utsett till ny ordförande för Allmänna arvsfonden. Han efterträder Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.
−  Jag är glad och stolt över att få leda arbetet i Arvsfondsdelegationen. Allmänna arvsfonden är en oerhört viktig resurs för att möjliggöra utvecklingsarbete i verksamheter för barn och unga, och på funktionshindersområdet, säger Håkan Ceder.

Håkan Ceder har under de senaste åren varit anställd på Socialdepartementet och var regeringens särskilde utredare för bland annat barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

_____________________________________________________

Så skyddar cykelhjälmen din hjärna

Nu våras det och många dammar av cykeln och ger sig ut på vägarna. En ny studie visar att det där med cykelhjälm då verkligen kan vara avgörande för hur man ska klara sig om olyckan är framme. För första gången har forskare nu kunnat visa exakt hur risken att få hjärnskador minskar om du bär cykelhjälm.

Läs artikel på SVT Nyheter:

_____________________________________________________

Barnhjärnan 2016 - en vetenskaplig konferens för en bättre hjärnhälsa

Nyligen lanserades hemsidan till Barnhjärnan 2016 - en vetenskaplig konferens som samlar flera av landets främsta experter som verkar för att främja, förebygga och utveckla barns och ungdomars förmåga till skolprestationer, idrott och rörelse – för en bättre framtida hjärnhälsa. Konferensen sker på Karlstad CCC den 3 oktober.

Personskadeförbundet RTP har varit med och initierat konferensen. Via hemsidan nedan kan ni ladda ner fullständigt program samt se vilka organisationer som står bakom detta event.

http://barnhjarnan.se/

_____________________________________________________

Butiker klarar inte tillgänglighetskraven

Butiker ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och brister kan vara diskriminering enligt lagen. Men trots det lever många butiker inte upp till grundläggande krav på tillgänglighet. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket.

Läs pressmeddelande från Konsumentverket här:

____________________________________________________

Ny innovativ behandling av nacksmärta på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus har tagit fram en ny spännande behandlingsmetod av nacksmärta där den virtuella tekniken kommer till användning. Den nya tekniken revolutionerar rehabiliteringen för patienter på den rehabiliteringsmedicinska kliniken, bland annat genom Virtual Reality som är ett par glasögon med en skärm inuti som får patienten att uppleva en annan värld runtomkring sig när glasögonen bärs. I Danderyds sjukhus virtuella värld ska patienten titta på stjärnor på himlen och försöka flytta dem genom nackrörelser. Den här metoden har syfte att träna upp stabiliseringsmusklerna i nacken.

____________________________________________________

DO-anmälningar gällande funktionsnedsättning 
har fördubblats

Ny lag om bristande tillgänglighet har lett till att anmälningar om diskriminering mot funktionsnedsättning har skjutit i höjden. Men inget fall har prövats i domstol.

Läs artikel från Dagensarena här:

 ____________________________________________________

Utskick med material inför jubileumsfirandet 

Under detta år fyller Personskadeförbundet 70 år, något som kommer att uppmärksammas på flera sätt. Från att starta som ett riksförbund för barnförlamade till att nu vara en medborgarrättsorganisation är en resa som har mycket att berätta. Det är en spännande utveckling och har samlat många erfarenheter och möten mellan människor som gett en möjlighet att påverka till förändring. Låt oss fortsätta påverka, ha goda samtal och bjuda in till ett kafferep.

För oss symboliserar kafferepet en möjlighet till gemenskap och samhörighet som öppnar upp för det goda samtalet. Varför inte ordna en egen paneldebatt och bjuda in lokala politiker i er lokalförening! Detta är också ett utmärkt tillfälle att bjuda in andra till en trevlig samvaro med goda samtal. Det kan också vara ett sätt att fira RTP-dagen den 23 september. 

I nästa vecka kommer alla lokalföreningar att per post få ta del av det material vi tagit fram för Personskadeförbundet RTPs 70-årsjubileum. Det består av en affisch, förslag på inbjudningskort samt servetter.  

Vill ni beställa fler i samband med att ni anordnar en aktivitet går det bra att göra det på: info@rtp.se eller per telefon 08-629 27 80.

____________________________________________________

Kvinnors rättigheter på lätt svenska

Nu finns lättillgänglig information om kvinnors rättigheter! Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter, exempelvis skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter.

Allt material är fritt att använda i studiecirklar, workshops, diskussionskvällar, undervisning med mera. Ladda hem materialet digitalt här och beställ tryckt material (kostnadsfritt) via: info@sverigeskvinnolobby.se.

_______________________________________________

Bli medlem direkt på hemsidan

Att bli medlem i Personskadeförbundet RTP kostar 250 kr/år för enskild medlem och 330 kr/år för familjemedlemskap. Enklaste sättet att bli medlem på är att betala in medlemsavgiften direkt på vår hemsida. Klicka på den gula rutan "Bli medlem" till höger på hemsidan och följ sedan instruktionerna.

Det går också att betala in avgiften på pg 48 62 02-5. Ange namn, och skada, så får du snart ditt medlemsnummer och mer information om Personskadeförbundet RTP med posten.


Så skyddar cykelhjälmen din hjärna

För första gången har forskare nu kunnat visa exakt hur risken att få hjärnskador minskar om du bär cykelhjälm. Nu våras det och många dammar av cykeln och ger sig ut på vägarna. En ny studie visar att det där med cykelhjälm då verkligen kan vara avgörande för hur man ska klaraLäs mer

Bra förslag – men problem med aktivitetsersättning kvarstår

Handikappförbunden är positiva till regeringens förslag om att de med mycket omfattande funktionsnedsättning kan få sjukersättning redan från 19 år, och då slipper pressen med omprövningar. ”De stora utmaningarna för alla de som fortfarande får aktivitetsersättning kvarstårLäs mer

Ny innovativ behandling av nacksmärta på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus har tagit fram en ny spännande behandlingsmetod av nacksmärta där den virtuella tekniken kommer till användning. Den nya tekniken revolutionerar rehabiliteringen för patienter på den rehabiliteringsmedicinska kliniken, bland annat genom Virtual Reality som ärLäs mer

Tillsätt kommitté för Universell utformning

”Handikappförbunden föreslår att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för Universell utformning istället för att bilda en ny myndighet för Gestaltad livsmiljö, som föreslås i utredningen(SOU 2015:88)”, säger Ines Uusmann, andra vice ordförande i Handikappförbunden.Läs mer

Analys: Samordnad vård och omsorg

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag rapporten Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem. Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar för vården, omsorgen och socialtjänsten – att samordnaLäs mer

Butiker klarar inte tillgänglighetskraven

Butiker ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och brister kan vara diskriminering enligt lagen. Men trots det lever många butiker inte upp till grundläggande krav på tillgänglighet. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket. Läs pressmeddelande frånLäs mer

Nominera till Årets Eldskäl 2016

Årets Eldsjäl är ett projekt där Folkspel tillsammans med Expressen lyfter fram Sveriges föreningsliv och alla fantastiska människor som där engagerar sig varje dag. Arbetet pågår under hela 2016 och finalen där vinnarna utses äger rum i mars 2017. Du kan nominera dina EldsjälarLäs mer

Inga fler särlösningar

I höstens forskningsproposition måste regeringen satsa på ett samhälle som fungerar för alla. Det skriver Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Trots decenniers arbete med tillgänglighet och delaktighet lever vi fortfarande i ettLäs mer

”Regeringen sätter sig över lagen”

Regeringen har i ett unikt regleringsbrev uppmanat Försäkringskassan att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Handikappförbunden menar att regeringen med denna uppmaning sätter sig över lagen, skriver Stig Nyman, HandikappförbundenLäs mer

Socialstyrelsen välkomnar våra synpunkter!


Socialstyrelsen har ett flertal uppdrag inom hjälpmedelsområdet. De flesta har eller kommer avslutas under 2016. Med anledning av detta vill Socialstyrelsen diskutera följande frågeställningar:

•          Vilka tycker ni är de största bristerna inom hjälpmedelsområdet?

•          Finns det hjälpmedelsområden som borde täckas in av Socialstyrelsen, men som i dag inte gör det (områden, frågeställningar med mera)?

•          Vilka är de största utmaningarna på kort sikt (närmsta året) och på längre sikt (5-10  år)?

Skicka era synpunkter per e-post till agneta.ronnqvist@rtp.se senast den 14/3. Sedan sammanställs synpunkterna och skickas till Socialstyrelsen, hälsningar Agneta

_____________________________________

             Information från teaterombudet

 

                 Nu kan du få 10% rabatt när du går på                                     Wermland Operas föreställningar. 

Ring vårt teaterombud, Anita Björcke  070-3352208,          så ordnar hon biljetter åt dig. 

Du hämtar dina biljetter i teaterns kassa till ett lägre pris.

 Mellan 27 feb. och 23 april ges operan Die Tote Stadt på stora scenen. Den 16 juni är det premiär på Les Misèrables, den spelas  hela hösten.                

Mer info finns på:   www.wermlandopera.com

____________________________________________

Oklart om behandling av akut rygg- eller nacksmärta förebygger långvarig smärta

Det är osäkert om behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat vid akut rygg- och nacksmärta leder till att smärtan kan förebyggas på...Läs mer

Forum Funktionshinders kursprogram våren 2016

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning, för alla som är intresserade av frågor som rör...Läs mer

Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

I förra veckan bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, som från början av 2018 ska sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag...Läs mer

Staten och SKL överens om satsning på kompetensförsörjningen inom vården

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en överenskommelse med målsättning att göra vården bättre, mer jämlik...Läs mer

Ryggmärgsskadevården utreds för Rikssjukvård!

Personskadeförbundet RTP har länge kämpat för att ryggmärgsskadevården ska centraliseras till ett fåtal sjukhus i Sverige. 2015 öppnade...Läs mer

Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Gårdagen utmärktes av två viktiga politiska händelser; Först redovisades Sveriges arbete med Agenda 2030, och sedan lanserade...Läs mer

Ny väg in till Försäkringskassan

Försäkringskassan har sedan årsskiftet infört en ny kontaktväg in till myndigheten. Det är Försäkringskassans kundforum där medborgarna kan få...Läs mer

Skyddsnätet brister för personer med traumatisk hjärnskada

I morgon, den 15 januari genomförs ett nytt Hjärnskadeforum. Då diskuteras hur e-hälsa, modern teknik och case management kan underlätta...Läs mer

Äntligen – förslag till europeisk tillgänglighetslag lanserad!

Onsdagen den 16 december offentliggjorde Europeiska kommissionen förslaget till en europeisk tillgänglighetslag. Lagen, som har formen av ett...Läs mer


Forum Funktionshinders kursprogram våren 2016

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning och utbildning, för alla som är intresserade av frågor som rör...Läs mer

Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

I förra veckan bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, som från början av 2018 ska sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag...Läs mer

Staten och SKL överens om satsning på kompetensförsörjningen inom vården

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en överenskommelse med målsättning att göra vården bättre, mer jämlik...Läs mer

Ryggmärgsskadevården utreds för Rikssjukvård!

Personskadeförbundet RTP har länge kämpat för att ryggmärgsskadevården ska centraliseras till ett fåtal sjukhus i Sverige. 2015 öppnade...Läs mer

Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Gårdagen utmärktes av två viktiga politiska händelser; Först redovisades Sveriges arbete med Agenda 2030, och sedan lanserade...Läs mer

Ny väg in till Försäkringskassan

Försäkringskassan har sedan årsskiftet infört en ny kontaktväg in till myndigheten. Det är Försäkringskassans kundforum där medborgarna kan få...Läs mer

__________________________________________

Skyddsnätet brister för personer med traumatisk hjärnskada

I morgon, den 15 januari genomförs ett nytt Hjärnskadeforum. Då diskuteras hur e-hälsa, modern teknik och case management kan underlätta samordning av rehabilitering och stöd för personer med traumatisk hjärnskada.


________________________________________________

Äntligen – förslag till europeisk tillgänglighetslag lanserad!

Onsdagen den 16 december offentliggjorde Europeiska kommissionen förslaget till en europeisk tillgänglighetslag. Lagen, som har formen av ett direktiv, förväntas ha en positiv inverkan på tillgången till varor och tjänster för personer med funktionshinder i hela EU. 
________________________________________
Studiedag om trafikbrottsoffer

Den 9 november deltog Ordf. Gerry Karlsson på en studiedag om trafikbrottsoffer i Örebro.
Studiedagen arrangerades av Brottsofferjouren, MHF, Madd och NBV.
Den riktades till polis, rättsväsende, sjukvård, socialtjänst, försäkringsbolag, politiker, sjukhuskyrkan samt övriga organisationer och föreningar som kommer i kontakt med trafikbrottsoffer.
 
Syftet med studiedagen var att öka kunskapen kring de trafikolycksdrabbades situation, få kännedom om hur polis och andra arbetar med denna brottsoffergrupp, samt söka vägar till en djupare samverkan mellan berörda aktörer vid trafikbrott.
 
Föreläsare för dagen var bl.a. Advokat Johan Eriksson från Försvarsadvokaterna, MHF`s  trafiksäkerhetschef Lars-Olov Sjöström, MHF`s projektledare Mats Sjöö samt Brottofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.
 
Skaderegleringsfrågor togs upp och behovet av en eftersupningslag belystes. Information angående alkobommar och statistik över trafikbrottsoffer visades.
 
Uppmärksamheten för behovet av stöd till trafikbrottsoffer är liten, men lidandet för de som drabbas av brott i trafiken är stort. En trafikolycka med ett brott som bakomliggande orsak är att jämställa med att bli utsatt för brott som regleras i brottsbalken. Vid polisanmälan om brott är polisen, enligt förundersökningskungörelsen skyldig att fråga om den brottsutsatta önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet. Frågan ställs dock inte till trafikbrottsoffer. De faller, som man säger, mellan stolarna.

Gerry tyckte att studiedagen var mycket bra. Alla ansvarskännande och framför allt inte ansvarskännande trafikanter, borde få höra på den här studiedagen för att öka kunskapen kring trafikolycksdrabbades situation. 

_______________________________________________________


SE HIT!
Nystartad förening,
Nack, Rygg & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma.

http://nackskada.se

Föreningen skapades för att säkerställa en fortsättning av Tomas Alsbros arbete med att förbättra för skadedrabbade. 
____________________________________________________

Sex partier har lovat höja statsbidragen

En stor majoritet av partierna lovade att höja statsbidragen till funktionshindersorganisationerna före valet. Nu ser vi fram emot budget 2015, skriver Handikappförbunden i en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 2 oktober.

Läs debattartikeln här: 


Varnar för seniorlån

Det har blivit vanligare att sätta guldkant på pensionärslivet genom att ta ett så kallat seniorlån. Men de är generellt sett dyra och förenade med risker, enligt Pensionsmyndigheten som rekommenderar andra lösningar. Eftersom många av Personskadeförbundet RTPs medlemmar är äldre vill vi informera om detta.

Läs artikel från Privata Affärer här:


Hänvisa till 1177 - ett av Sveriges viktigaste nummer

1177 är en tjänst som erbjuder råd om vård både via webb och per telefon. Här finns många användbara tjänster och relevant information och sjukvård. Väl värt att tipsa medlemmar i era lokalföreningar om!

På webbplatsen www.1177.se finns fakta om sjukdomar, mediciner och behandlingar. Det går också att beställa tid hos sin mottagning direkt via webbplatsen. Till 1177 Sjukvårdsrådgivningen kan man ringa dygnet runt från valfri plats i Sverige. Telefonsjuksköterskan på 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd eller hänvisar dig till andra vårdinstanser. Om du vill kan du ställa egna frågor anonymt via mail till 1177.se och få ett personligt svar från läkare eller sjuksköterskor.

Tjänsten är både regional och nationell. Det går att välja en startsida från sitt eget landsting, med nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella just där. Det finns även en nationell ”ingång”.

......................................................................

TRYGG FÖRENING FÖR ALLA

Flera i styrelserna Värmlands Läns Distrikt och Karlstads Lokalförening av Personskadeförbundet RTP har gått en kurs, anordnad av Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun och därmed har föreningarna blivit godkända som TRYGG FÖRENING FÖR ALLA.
 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bra initiativ med uppföljande debattartiklar

Det är viktigt att vara uthållig i kommunikationen för våra viktiga krav. Handikappförbunden har gjort det idag. 

Afasiförbundet har under hela valrörelsen lyft frågan om bristen på kommunikativ rehabilitering. De har nu fått in en debattartikel i tidningen Norran som undertecknats av förbundsordföranden samt 20 länsföreningar.

.....................................................................................................................

Hjälp till att sprida denna artikel!

Det gäller statsbidragen!

En stor majoritet av partierna lovade att höja statsbidragen till funktionshindersorganisationerna före valet. Nu ser vi fram emot budget 2015, skriver Handikappförbunden i en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning.

Partierna har olika förslag, men en gemensam minsta nivå verkar vara kring tio procent under kommande budgetår. Vi gläds åt att en sådan stor majoritet i Sveriges riksdag lovat höja bidraget. Våra organisationer fyller en mycket viktig roll för både medlemmar och samhället i stort.

Hjälp till med att sprida debattartikeln på alla sätt ni kan. Via mejl, SMS, dela på er webb, på Facebook, twitter. Det är nu det gäller!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Den här artikeln i Dagens Samhälle bör alla läsa!

Gå in på/Klicka på nedanstående sida:

www.dagenssamhalle.se/debatt/funktionshinderspolitiken-behoevs-i-valdebatten-10528

______________________________________________________

2014-09-01

 

Den ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler aktörer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att organisationerna ska kunna jobba mer långsiktigt och fokuserat mot diskriminering, för delaktighet och för en ökad mångfald, skriver Ingrid Burman, Handikappförbunden.


2014-09-01

Muterat poliovirus står emot vaccin

Överraskande höga dödstal vid polioutbrottet i Kongo 2010 fick forskarna att undersöka viruset närmare.

Polio anses i stort sett utrotad, bara ett par hundra insjuknar i hela världen varje år. Men nu har forskare i Bonn och Gabon funnit ett muterat virus som i hög grad står emot poliovaccinet.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mer utbildning för lärare och rektorer

Samtliga partier vill förstärka lärar- och rektorsutbildningarna så att de ger mer kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det visar Handikappförbundens valenkät. "Nu förutsätter vi att partierna kommer med konkreta förslag i frågan", säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till undersökningen.

 

http://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/mer-utbildning-om-funktionsnedsaettningar-foer-rektorer-och-laerare-1044207

 

Använd gärna materialet i egna pressutspel!

 

Vänligen

 

Catharina Bergsten

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ingrid Burman om statsbidragen i GP‏

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler organisationer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att vi ska kunna jobba mer långsiktigt och fokuserat mot diskriminering, för delaktighet och för en ökad mångfald, skriver Ingrid Burman i GP i dag. Sprid gärna artikeln, twittra och gilla!

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2472828-den-ideella-sektorn-behover-en-stabil-ekonomi

 

Debattartikeln om statsbidraget är den femte och sista om Handikappförbundens fem valbudskap. Nu återstår den gemensamma debattartikeln, som vi hoppas kunna färdigställa och publicera före valet, samt två pressmeddelanden om partienkäten. Övriga utspel blir grädde på moset :-)

 

Vänligen

 

Catharina Bergsten

pressekreterare

Handikappförbunden

-------------------------------------------------------------

Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering – tillgänglighetspaket kan hjälpa skolorna

Med anledning av gårdagens riksdagsbeslut om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat "Tillgänglighet får skolan att funka" till berörda inom regering, riksdag och departement. Paketet ger förskolor och skolor konkreta verktyg till att fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.

__________________________________________

Idag fattar riksdagen beslut om det ska vara tillåtet med diskriminering i Sverige

Idag, den 25 juni,runt kl 15:30-16:00 ska riksdagen rösta om regeringens proposition om en utökad diskrimineringslag.

Inför förra riksdagsvalet frågade Handikappförbunden samtliga riksdagskandidater hur de ställde sig till en utökad diskrimineringslag. En överväldigande majoritet av de 182 personer som svarade ville då se bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund. - Men var det verkligen en så tandlös lag som det nu riskerar att bli, som riksdagskandidaterna ville ha? 

Nu måste riksdagsledamöterna ta ett individuellt ansvar för vad de lovade inför förra valet och rösta för mänskliga rättigheter för alla, säger Ingrid Burman. 

_________________________________________
Aktuellt från Personskadeförbundet RTP

Debatten om Arvsfonden fortsätter i SvT/Rapport

Hej!
Rapport, Sveriges Television, har uppmärksammat den debatt som Handikappförbunden initierade i Aftonbladet för en tid sedan. I kväll intervjuas Ingrid Burman, som får bemöta Arvsfondens motreaktion. Inslaget ingår i 19.30-sändningen och startar 21 minuter in i programmet.
 
http://www.svt.se/nyhetsprogrammet-rapport/se-program/11-6-19-30-textat-1?autostart=truetomas


Höj taken för lönebidragen.

Det är ett av budskapen i en debattartikel skriven av Ingrid Burman, Handikappförbunden, som i dag publiceras i Östgöta-Corren. Debattartikeln är nr 2 av 5 som fokuserar på Handikappförbundens valkrav. Denna gång handlar det om arbetsmarknaden.

 

Flera förbund och Läns-HSO är i gång med liknande debattartiklar, vilket är väldigt positivt. Ju fler vi är desto bättre! Haka gärna på debatten genom att sprida, twittra, facebooka och gilla.

 

http://www.corren.se/asikter/debatt/hoj-taket-for-lonebidrag-7048152.aspx


Hej!


Ekot uppmärksammar diskrimineringslagen. Inslaget angående diskrimineringslagen börjar 1.57 min in i sändningen efter ett inslag 

om Ukraina och ytterligare ett inslag om Thailand:

Gå in på:


http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/372583?programid=4540


och tryck på den blåa rutan "Lyssns (3 min)". Inslaget kommer efter 

ca 2 min.

 

Med vänlig hälsning

/Catharina

____________________________________________________________

Mer om diskrimineringslagen.


Ingrid Burman, Handikappförbunden, intervjuades den 27/5 i TV4. Nyheternas inslag om den nya diskrimineringslagen. Inslaget tar även upp FNs kritik mot Sverige när det gäller att tillgodose rättigheter för människor med funktionsnedsättning:
Gå in och lyssna:

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ny-diskrimineringslag-kritiseras-2641539


___________________________________________

Vill du läsa mer om Paracykling, gå in på dessa tre sidor: När du går in på den första sidan finns flera bra sidor längst till vänster!http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCykelforbundet
/Grenar/Paracykel/OmParacykel/

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_61753
/cf_74/Para-cykel_web.PDF

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_61754
/cf_74/Develop_Para-cycling.PDF

_________________________________________________________

 

Till

Samtliga lokalföreningar inom

Personskadeförbundet RTP

 Nu startar vårt projektarbete ”Rättssäker personskadereglering”

Hej alla lokalföreningar i Personskadeförbundet RTP. Vi inom lokalföreningen Västerås har påbörjat ett viktigt projektarbete som vi vill informera er om. Ni är hjärtligt välkomna att medverka i den omfattning ni önskar eller att bara få information om hur detta påverkansarbete fortskrider.

Syfte

Vi skadedrabbade har under de senaste åren mött en allt hårdare attityd från försäkringsbolagen när det gäller den ekonomiska regleringen när man inte blir helt arbetsför efter en skada. Ofta blir man som skadad nekad ekonomisk ersättning för bl.a. inkomstförlust redan direkt efter olyckan. Numera är det även vanligt att försäkringsbolagen ”river” upp gamla godkända beslut om inkomstförluster t.o.m. 10 till 15 år efter en olycka och utbetalda inkomstförluster. Bolagen kallar detta för ”försäkringsrevisioner”. Genom ett brev får den skadade veta att ytterligare en medicinsk rådgivare bedömt ditt ärende och nu finns inte något samband mellan olyckan och din skada. Även andra skäl för indragna ekonomiska ersättningar förekommer.

Vi inom Västerås lokalförening har nu på senare år tydligt märkt hur försäkringsbolagen med hjälp av sina medicinska rådgivare använder sin ”affärsidé” för att spara pengar åt sitt bolag och deras aktieägare. Vi kan läsa i massmedia om hur skadade personer drabbats av nekade och indragna ekonomiska ersättningar från försäkringsbolag. Massmedia har under de senaste veckorna belyst detta stora problem. Någon tidning kallar sin artikelserie för ”försäkringsupproret`”. Vi kan bara bekräfta sanningen i detta påstående genom våra kontakter och erfarenheter från skadade både i och utanför lokalföreningen. Det här förekommer inte bara i enstaka fall utan försäkringsbolagen har satt detta i system. Det är ett alvarligt systemfel som måste rättas till.

Ni kan också läsa en interpellation i riksdagen som riksdagsledamöterna 
Pyry Niemi (S) och Hillevi Larsson (S) anför mot Socialministern Göran Hägglund (Kd) här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-2013_H10938/#{1021F884-CFFC-49A2-9017-3BA5C08C3896} 

 För att hitta och läsa interpellationen ang. trafikskadade måste du gå ganska långt ner i protokollen till:
12 § Svar på  interpellation 2013/14:53 om bemötande av trafikskadade

________________

 Genomförande

Västerås lokalförening har tagit kontakt och påbörjat ett samarbete med flera utomstående nackskadeföreningar. Alla föreningar bekräftar det systemfel som råder och hänvisar till många skadade som inte har fått en rättssäker personskadereglering. Förutom en bestående skada har de också fått en totalförstörd ekonomi. Den försäkring som man tecknat och tror ska ge skydd vid en olycka visar sig ofta vara i princip värdelös.

Västerås lokalförening har genom detta projekt skaffat sig bra kontakter med journalister både på tidningar och på tv.  Inom kort kommer granskningsarbetet att påbörjas.

Vi vill med detta brev ta vara på alla kunskaper och erfarenheter som finns i Personskadeförbundet RTP:s samtliga 26 st lokalföreningar!

1.     Har ni i er lokalförening upplevt att någon medlem inte fått en rättssäker personskadereglering från försäkringsbolaget, dvs blivit nekad ersättning som man har rätt till eller blivit av med sin ersättning. Skicka ett mail eller ring och berätta!

2.     Vill ni genom någon representant vara med i vårt projektarbete så hör av er till oss via ett mail eller telefonsamtal. Alla har vi någon skada och arbetets takt och omfattning beaktar våra olika förutsättningar.

Vi hoppas med detta projekt att allmänheten, politiker och beslutfattare ska se hur försäkringsbolagen på senare år systematisk utnyttjar det systemfel som nu råder inom personskadereglering och gör det till en ”affärsidé”, många gånger genom processer i domstolarna som allt för ofta förloras av den skadedrabbade med skyhöga rättegångskostnader som följd.  Genom ett brett stöd från alla skadade och deras föreningar så kommer vi att göra vårt yttersta för att få till en ändring.

Någon från vår arbetsgrupp eller från vår styrelse kommer även inom kort att ringa till er förening och stämma av hur ni ser på detta projekt!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Personskadeförbundet RTP, Västerås
Kontaktperson: Lotta Eriksson 021-83 03 50
Email: 
vasteras@rtp.se
Hemsida: 
www.rtp.se/vasteras

____________________________________________

Det här frågorna är intressanta att informera sig själv om och sätta sig in i !  Det finns många där ute som har drabbats!!    LÄS!

Västerås lokalförening har uppvaktat riksdagspolitiker.
Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening genomför sedan hösten 2013 ett stort utvecklingsprojekt där vi ska fastställa 
”Är skaderegleringen för nackskadade rättsäker?”


För att kunna nå ut till över 3000 nackskadade och få ”tyngd” i vår granskning och utvärdering samarbetar:

• Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening
• Nackskadeförbundet
• Trigger-punkt
• Whiplashinfo
• SVT Uppdrag granskning

Onsdagen den 5 mars samlade vi ihop en grupp med 10 nackskadade och reste till riksdagshuset i Stockholm där vi fick träffa de båda riksdagspolitikerna Hillevi Larsson och Pyry Niemi. Var och en av oss fick berätta om den rättsosäkerhet som vi upplevt råder vid personskaderegleringar. Hillevi och Pyry arbetar aktivt med bl.a. dessa frågor. Utifrån vårt möte har de skrivit två interpellationer till regeringen som nu kommer upp till debatt.

Tisdagen den 6 maj med start kl 13.00

Hillevis interpellation ”Tillsyn över försäkringsbolagens läkare”
Vill du läsa Hillevis interpellation klicka HÄR

Pyrys interpellation ”Införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador”
Vill du läsa Pyrys interpellation klicka HÄR

Alla som vill stödja Hillevi och Pyry i deras interpellationsdebatt i riksdagen är välkomna till åhörarläktaren!

Enkätundersökning ”Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker?”
Under maj 2014 kommer vi att genomföra en stor enkätundersökning bland alla nackskadade medlemmar. Via email eller brev kommer du att få möjlighet att delta i denna enkätundersökning och vårt påverkansarbete!

Med vänlig hälsning
Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening 

 


______________________________________________________________________________

Klicka på texten, under den blå rutan "Tisdagsaktionen"

längre upp till vänster och läs mer om Torsdagsauktionen

blir Tisdagsaktionen.

Här kan du läsa mer om regeringsförslaget om bristande

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning._______________________________________________________________Handikappföreningarna  Karlstad

Efter en inbjudan från Handikappföreningarna i Karlstad till 

en diskussions- och utfrågningsafton den 6 februari 2014 kl. 

18.00 – 20.30, fanns på podiet samtliga politiska partier 

representerade förutom SD.

 

På åhörarsidan fanns alla intresseorganisationer representerade.

Efter en presentation av samtliga politiker, gavs tillfälle att ställa

egna, allmänna och konkreta frågor. Moderator var Göran som

höll i presentationer och utfrågningar och Anki sprang runt med

mikrofonen så att alla skulle höra. Man hade även ordnat med

textning på storskärm. Ett mycket bra initiativ! Totalt besöktes

mötet av drygt 50 personer samt 7st i panelen. Personskade-

förbundet RTP representerades av 7st medlemmar.

 

Det som mest diskuterades var tillgängligheten för funktionshindrade.

Som vi skrev i tidningen LiV förra året, så gjorde Mimmi Dalmo, en

inventering avseende tillgänglighet för Karlstad kommuns gator,

torg, cykel och gångvägar samt en del byggnader. Frågan är inte

glömd. Stadsbyggnadsförvaltningen tar upp frågan i mars och man

har avsatt 2 milj. för att kunna fortsätta arbetet.

 

Det här är ju en fråga som Personskadeförbundet RTP arbetat med

och drivit opinion för i 1189 dagar, men senast den 18 mars lägger

regeringen ett förslag till riksdagen, om att klassa bristande

tillgänglighet som en form av diskriminering  (se artikeln ovan). 

 

"Torsdagsaktioner" räknar nu ned dagarna i väntan på regeringens

utlovade lagförslag.  Idag den 8 mars 2014 är det 10 dagar kvar.

Övriga frågor som bl.a. diskuterades var ”Välfärden i vården” , möjligeten

att bada varmt   och "särskilt boende".                                                                                                                                   

-----------------------------------------------------------------------

Bilarnas säkerhet anpassad för män

Läs artikeln på Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/bil/article18274399.ab

___________________________________________________________

Västerås Lokalavdelning av Personskadeförbundet RTP har startat ett intressant och viktigt projekt.

Projektet heter "Rättssäker personskadereglering". Projektet tar upp frågor angående hur skadade drabbas av en allt hårdare attityd från försäkringsbolagen.

Är du drabbad? Hör av dig till oss på Personskadeförbundet RTP i Karlstad!     

Gerry Karlsson  tel.:           054-863063  eller  0706753017

Personskadeförbundet RTP:s e-mailadress: karlstad@rtp.se

_________________________________________________

 

FQ Forum - Kvinnor och Funktionshinder


Två representanter från RTP i Värmland har deltagit i ett seminarium  i Göteborg,  Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

Som föreläsare var Charlotte Signahl inbjuden. Hon pratade om att många av oss ibland upplever oförståelse och fördomar från omgivningen. Det kan handla om funktionsnedsättningen, om att vara kvinna, om sexuell läggning eller könsidentitet.

I stället för att reagera med ilska och bitterhet ska vi försöka möta okunskapen med ”tålamod och kärlek”. Vi ska försöka att visa vad vi menar och lugnt förklara problemet i stället för att bli arga.

Charlottes paroll var: Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, prova att sova i samma rum som en mygga.

Hon berättade om olika situationer med mycket humor, men ändå med stort allvar.

FQ har påbörjat ett eget projekt: "Slagen dam". Det är ett projekt mot våld och hot mot kvinnor med funktionshinder och även mot invandrarkvinnor.

FQ är en förening, som funnits sedan 1997, men som inte är så känd. Hittills har föreningen bara ca 100 medlemmar. När de nu ger sig ut i landet med seminarier hoppas vi, som redan är medlemmar, att antalet ska stiga. Vi är många som är kvinnor och har funktionshinder och som stöter på problem i samhället.


Läs mer: 

Hemsidan på Internet: http://www.kvinnor-funktionshinder.se/ 


Medlemsbrev: December 2013
http://www.rtp.se/pdf/medlemsbrev_fq_december_2013.pdf

 

______________________________________________________

Vård i ett annat EU-land ska inte kosta mer än i Sverige (SoU23)

En patient som fått vård i ett annat EU-land ska kunna få en ersättning från Försäkringskassan som högst motsvarar den summa samma vård skulle ha kostat i Sverige, minus den avgift patienten själv skulle ha betalat för vården i Sverige.

När du läst ovanstående artikel.......... Läs då även nästa artikel!
__________________________________________

Rehabilitering och vård ......................Låt dig inspireras!!

Läs artiklarna på sid 22 - 24 i LiV nr 1 2013 om Vintersol på Teneriffa!
LiV-tidningarna finner du under rubriken "LiV" högst upp på den här sidan.
"Klicka" på LiV och du kommer till LiV-tidningarna. "Klicka" där på "Tidningsarkiv" och sök upp "2013, LiV nr 1".

Rehabiliteringen på Vintersol är som Morgan från Höljes uttryckte det: Träningen är superbra!!
Eller som Malin från Karlstad sa: Värmen här är lika bra för mig, som är ryggmärgsskadad, som för en reumatiker. Behandlingarna och träningen fungerar mycket bättre här.
_____________________________________________________


Lördagen den 17 januari besökte medlemmar i       Personskadeförbundet RTP utställningen         1001 INOVATIONS på Värmlands Museum

Utställningen visar vetenskapliga framsteg som gjordes från 600 - till 1600-talet i ett område som sträckte sig från Spanien till Kina!
Först visades en introduktionsfilm på drygt 10min. Därefter guidades vi runt i de olika avdelningarna av Johan, som var tidsenligt klädd.   
                      
Rum 1: marknaden, hemmet och världen.

           

      Sedan fortsatte vi till Rum 2: universum, skolan, sjukhuset och staten

      Det fanns även en aktivitetszon, mest för  att barnen skulle kunna testa

      sina kunskaper.                                                   

    Johan berättar om uppfinningar  !        Ihrene o Anki ble "schletne"

På övervåningen fanns det även en kamera och fotoutställnnig. Utställningen visar  arkitektoniska strömningar som funnits i Indien och som fångats upp i den Värmländska arkitekturen.                                                                

 

________________________________________________________________

Ny rapport om hur sjukförsäkringsregler drabbar trafikskadade

Stor ekonomisk oro inför framtiden, lågt förtroende för Försäkringskassan, och få erbjudanden om nya medicinska rehabiliteringsinsatser för att kunna återgå i arbete. Detta är resultatet av Personskadeförbundet RTPs enkätundersökning om hur deras medlemmar upplever de förändrade sjukförsäkringsreglerna. Den publiceras måndagen den 7 december.
Personskadeförbundet RTP kan konstatera att den nya rehabiliteringskedjan som infördes den 1/7 2008 inte tar hänsyn till de personer med t ex svåra whiplash- eller hjärnskador som har behov av långa rehabiliteringsperioder. Endast 10 procent av dessa har blivit erbjudna nya rehabiliterings-insatser från Försäkringskassan för att kunna återgå i arbete. 

20 procent av medlemmarna uppgav att deras ersättningar har förändrats pga de nya reglerna och en majoritet av denna grupp riskerar utförsäkring. Några utöver detta var redan utförsäkrade och bland de övriga finns de som angivit att deras sjukförsäkringar löper ut senare i t ex januari, maj eller juni 2010.

51,4 procent uppgav att de var oroliga för sin nuvarande ekonomiska situation, och ännu fler, 70, 8 procent oroade sig för sin framtida ekonomi. 38, 4 procent skulle inte klara en oförutsedd utgift på 2000 kr. Förtroendet för Försäkringskassan var genomgående lågt. Medlemmarna upplever att Försäkringskassan inte lyssnar varken på dem eller deras behandlande läkare.

Personskadeförbundet RTP riktar nu kritik mot dagens rehabiliteringskedja som ensidigt handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet lägger fram ett förslag till vad man kallar en ”livsinriktad rehabilitering” för både liv och arbete som utgår från individuella förutsättningar.

- Vi vill få förståelse för att många av våra medlemmar är långt ifrån arbetsmarknaden, de behöver först tid att återfå sina psykiska och fysiska förmågor samt få en fungerande vardag. Sedan behöver de smärtvård och medicinsk rehabilitering. Rehabilitering har brustit i alla tider för våra medlemmar, och utan den är det omöjligt för dem att återgå till arbete, säger Pelle Kölhed.

Han tycker också att rehabiliteringskedjans tidgränser får absurda konsekvenser. Ofta tar det längre tid för förbundets medlemmar att ens få sin diagnos.
- Att behöva flytta för att hitta ett deltidsarbete om man t ex har arbetsförmåga på 30 procent, är orimligt när skyddsnätet och den hjälp personen behöver för att klara vardagen finns hos familj, släkt och vänner, säger han.

Personskadeförbundet RTP anser att försäkringskassan och deras handläggare har en svår roll. Det är dem som medlemmarna möter, men de gör sitt jobb och följer de politiska riktlinjerna .

Pelle Kölhed menar att politiker naturligtvis inte heller medvetet vill försätta människor i utanförskap.
-Jag tror att den politiska viljan att lösa det här finns, men kunskapen om våra medlemmars situation och hur reglerna slår mot vissa grupper är låg. Det vill vi ändra på genom att visa resultaten i vår enkät och genom att konstruktivt ge förslag som tillexempel vi gjort med Personskadeförbundet RTPs ”livsinriktad rehabilitering”, avslutar han.

Ladda ner rapporten om hur sjukförsäkringsregler drabbar trafikskadade

_____________________________________________________

Har du något som du vill informera om på hemsidan eller något ämne du vill att vi ska belysa?

Tveka inte att antingen höra av dig till kontoret, karlstad@rtp.se ,
eller skriv en rad direkt till de webbansvariga: ihrene@hotmail.se
Ni har alla en möjlighet att påverka och komma med förslag.
Har du exempel på hur "fel" det blir ibland, kontakta oss och skicka gärna en bild!


__________________________________________________________

 

Risken för polioutbrott ökar i Europa

Risken för utbrott av virussjukdomen polio har ökat markant i Europa, skriver den vetenskapliga tidskriften Nature och citerar uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, i Stockholm. Den senaste tiden har flera fall av polio konstaterats i krigets Syrien. Smittan har även hittats i avloppsprover i flera städer i Israel.
Lyssna på inslag från SR Nyheter den 30 oktober där Johan Giesecke som är vetenskaplig chef på EU:s smittskyddsmyndighet uttalar sig:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5690269

_____________________________________________________________

En poliofri värld inom sex år

I dagarna presenterades en ny omfattande global handlingsplan som på bara sex år ska utrota alla typer av polio. 2,7 miljarder barn ska vaccineras fram till 2018 då världen beräknas vara helt fri från polio. En av drivkrafterna bakom planen är UNICEF, som menar att den stora utmaningen är att hitta och nå fram till alla barn.
Var med och utrota polio du också! Köp vaccin genom UNICEF!
Gå in på artikeln nedanför.
Läs mer på hemsidan till unicef !

________________________________________________________

Karlstad Lokalförening och Värmlands Läns distrikt av
Personskadeförbundet RTP har köpt vaccin till 55 barn.

Vill du också vara med och utrota polio?

Köp vaccin och rädda barns liv.

För 49 kr kan du vaccinera 14 barn!

Gå in på nedan angiven adress och köp vaccin!

http://unicef.se/poliovaccin
______________________________________________________

Skamligt att kommunerna betalar för att undergräva LSS-reformen

TV4:s program Kalla fakta redovisade igår i inslaget "Avslag till varje pris" att ett stort antal kommuner betalar konsulter för att lära handläggare hur man argumenterar mot och ger avslag på ansökningar om stödinsatser enligt LSS. Handikappförbunden, som representerar 38 funktionshinderförbund, däribland Personskadeförbundet RTP, är mycket kritisk till kommunernas agerande.

_________________________________________________
Vill du delta vid en visionsdag för "RTPs Kunskapsnät"?

Framtidens Personskadeförbundet RTP kommer att behöva större stöd av ideella krafter som vill, och ges utrymme att, engagera sig inom sina intresseområden, inte bara skadespecifikt, utan även i frågor som rör ex hjälpmedel, friskvård, forskning, socialförsäkring, smärta etc.

Det är bakgrunden till beslutet på Kongressen 2012 "att bygga upp och ge support till ett nätverk av så kallade kontaktpersoner".

Vi söker personer som vill vara med och visionera om hur vi ska kunna bygga upp ett framtida fungerande nätverk.

Är du intresserad av att vara med och diskutera framtidens nätverk inom RTP? Hör då av dig till Agneta Lundin på 08-629 27 81 eller agneta.lundin@rtp.se


_______________________________________________________________

“Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter"

Att försämra rättigheten till assistansersättning går enligt Thomas Hammarberg emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta ifrån människor assistansersättning genom att ändra en rättspraxis beskriver han som orättvist och djupt förnedrande.

Läs artikel från assistanskolls Nyhetsbrev här:

_______________________________________________________________

Vårdgarantin måste bli mer jämlik

Vårdgarantin måste bli mer flexibel och jämlik. En statlig utredning bör därför se över både vårdgarantin och den så kallade kömiljarden, skriver Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden och Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

_________________________________________________________________

Låt deltidssjukskrivna engagera sig ideellt

I dag kan deltidssjukskrivna tvingas lämna föreningslivet för att få behålla sin sjukersättning. Nu måste regelverket skrivas om, menar Handikappförbunden och HSO Norrbotten.

Läs artikeln från Aftonbladet den 22 november:

______________________________________

Nu kraftsamlar Försäkringskassan för att bättre möta enskildas behov

Försäkringskassan kommer från årsskiftet 2014 att börja arbeta efter en ny modell där resurser styrs om till att motsvara den enskildes behov på ett bättre sätt. Den nya modellen utgår från sex olika livssituationer.

____________________________________________
Uttalande: Kommunerna måste respektera lagen

2013-12-03

Handikappförbunden tog med bestörtning del av programmet Kalla fakta den 10 november, som avslöjade att många av landets kommuner anlitar en konsult för att utbilda kommunala tjänstemän i hur LSS-insatser kan begränsas. En rad kommuner anlitar också samma företag för att överklaga enskilda ärenden till den sökandes nackdel

- Läs mer
____________________________________________

Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?

Seminarium Almedalen

Denna fråga diskuterades på ett seminarium som arrangerades av Vårdanalys i Almedalen i tisdags. Personskadeförbundet RTPs ordföranden Pelle Kölhed deltog i en paneldebatt tillsammans med Anders Anell, adj professor, Lunds universitet, Anders Thulin, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting. Lena Weilandt, enhetschef, Socialstyrelsen. Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig, Myndigheten för vårdanalys.

___________________________________________

Ryggmärgsskadevården i Västra Götaland hotad!

Sahlgrenska vill stänga ryggmärgsskadeenheten för att spara pengar. Det får anställda och patientorganisationer att rasa. –?Det är fullständig katastrof, säger Gunilla Åhrén, Personskadeförbundet RTP i en artikel som publicerades i Metro i veckan. ________________________________________________________
Vägverkets Rastplatskarta 2013
bild på artikel
Rastplatskartan är liten och behändig (11,5 cm x 15 cm). Den får plats i fickan.
Nu finns en begränsad upplaga av Vägverkets Rastplatskarta för 2013 att beställa från förbundskansliet. Maila till info@rtp.se eller ring 08-629 27 80.
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5981.aspx
Är du i Karlstad så kan du gå in till HSO, Södra Kyrkogatan 11 där vi har några ex. på vårt kontoroch vi har lagt ut några i entren.
Du kan även beställa Rastplatskartan direkt från Trafikverket. Den är gratis.


___________________________________________

 

Kvinnor får lägre handikappersättning än män

Kvinnor beviljas systematisk lägre ersättningsnivå än män när det gäller handikappersättning. Det visar en analys som Försäkringskassan gjort. Skillnaden i ersättning är inte stor, 1,9 procent eller 383 kronor i månaden. Men skillnaden går inte att förklara utifrån diagnos eller ålder. Så vad beror den på?
_________________________________________________

Din röst är viktig för oss!!

Uppge din e-postadress om du vill vara delaktig i enkäter
Personskadeförbundet RTP kommer i dagarna att skicka ut en enkät till medlemmar som uppgett sin e-postadress till förbundskansliet. Vill du vara delaktig i den och även i andra enkäter i framtiden så behöver vi ha din e-postadress. Skicka den till:info@rtp.seoch uppge att du vill få information per e-post från förbundet.
Enkäten som kommer att skickas ut gäller förbundets samarbete med Myndigheten för vårdanalys som har uppgiften att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.
I enkäten vill vi få dina synpunkter på vad som är viktigt för dig som patient med avseende på en ökad centralisering av sjukvården för vissa tillstånd och diagnoser.
________________________________________________________
 
Världspremiär för muskel- och nervstyrd armprotes

För första gången någonsin har en operation genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där en armprotes har fästs permanent med hjälp av elektroder på muskler och nerver hos en patient som är amputerad. Resultatet är att styrningen av en avancerad robotprotes förbättrats och liknar rörelsemönstret hos en mänsklig arm.

___________________________________________

Läs den här debattartikeln! Ibland tror man nästan inte att det är sant. Ska vi skratta eller ska vi gråta??


Ingen demokrati för handikappade

Debatt

Karlstads kommunledning har inte tagit den samlade handikapprörelsens demokratiska rättigheter på allvar! Det skriver Handikappföreningarna Karlstad genom ordföranden LENNART BJÖRK och sekreteraren ÖRJAN ARWIDSSON.

Vi, representanter för Handikappföreningarna Karlstad, är mycket förvånade och upprörda över på vilket sätt Rådet för personer med funktionsnedsättningar – i fortsättningen kallat rådet – kallades till ett extra möte i januari månad.

Kallelsen kom via ett telefonsamtal från kommunledningskontoret till oss måndagen den 21 januari på eftermiddagen och mötet skulle äga rum dagen efter, på förmiddagen, tisdagen den 22 januari.

Snabbt agerande krävdes och telefonen gick varm. Men vi lyckades få ihop våra fem ledamöter i rådet och även DHR nåddes av kallelsen.

Döm om vår förvåning när vi upptäckte, att endast två (!) politiker fanns på plats – vård- och omsorgsnämndens ordförande Marlene Lund Kopparklint och tidigare ordföranden i rådet Maria Olsson, båda moderater. Dessutom deltog vård- och omsorgsdirektör Gunilla Öberg.

Var fanns oppositionens ledamöter i rådet? Var fanns majoritetens övriga ledamöter i rådet?

Inte mindre förvånade blev vi, när vi fick kännedom om vad mötet skulle handla om."Vård- och omsorgsnämnden har den 23 januari fattat beslut om att upphandla hela Karlstads kommuns personliga assistans." Alltså dagen efter vårt möte! Detta är oförskämt och ställer gängse demokratiska principer åt sidan.

Handikappföreningarna har en referensgrupp som samlas inför varje sammanträde inom Rådet och diskuterar de frågor som vi vill ta upp på rådsmötena. I denna referensgrupp har rådsledamöterna möjlighet att få hela handikapporganisationens inställning i olika frågor. Detta har åsidosatts helt och hållet i denna viktiga fråga.

En telefonkontakt med vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Ingela Wretling (S) visade, att oppositionens ledamöter inte ens hade fått någon kallelse till detta möte, som skulle handla om en så stor sak, som utförsäljningen av hela kommunens personliga assistansverksamhet.

Inte heller hade majoriteten tagit kontakt med Handikappföreningarna Karlstad – som företräder personer, som är i behov av denna verksamhet för att klara av att leva sitt liv på ett värdigt sätt – i förväg för att tillsammans med politikerna i rådet kanske få en bra diskussion, hur man löser frågan, utan att det drabbar dessa mycket utsatta personer.

Men det blir mer upprörande. Den här informationen om upphandlingen, som alltså togs den 23 januari, skulle lämnas till kunder, de närstående och eventuella gode män vid möten dels den 5 februari och dels den 6 februari. Alltså två veckor efter beslutet fattades. Och de cirka 250 anställda som berörs, fick också informationen efter att beslutet fattats.

Så viktiga är kunderna, de anhöriga och de anställda för den alliansmajoritet som sitter i vård- och omsorgsnämnden.

Vidare konstaterar vi, att det finns ett regelverk för Karlstad kommuns råd för funktionshindrade. Där står klart och tydligt "Rådet för funktionshindrade ska ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden och föreslår dagordning för rådets möten. Beredningsgruppen ska bestå av ordförande, vice ordförande, en ytterligare representant för handikappföreningarna och sekreteraren i rådet."

Alltså har man inte här heller tagit den samlade handikapprörelsens demokratiska rättigheter på allvar!

I samma regelverk, under rådets uppgifter sägs:

"Rådet för funktionshindrade är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och handikappföreningarna i Karlstad. Syftet med rådet är att öka medvetenheten om de behov som personer med funktionsnedsättningar har, så att handikappaspekter uppmärksammas, utreds och beaktas i kommunens verksamhet. Rådet ska behandla frågor av övergripande karaktär som är aktuella i kommunen."

Har majoriteten i vård- och omsorgsnämnden följt detta?

Långt därifrån!

Lennart Björk

Örjan Arwidsson

Redaktionens kommentar: Ska vi skratta eller gråta??

_______________________________________

Hjälplinjen har flyttat in hos 1177.se

Från och med idag, den 5 mars är Hjälplinjen en del av1177.se. Nationella hjälplinjen är en organisation bekostad av staten och under uppsyn av Socialstyrelsen. Dit kan du närsomhelst höra av dig om du känner att du behöver prata med någon akut. De som svarar på samtalen är psykologer och andra som arbetar inom psykiatrin. Hjälplinjens jourtelefon är öppen alla dagar mellan 13.00 och 22.00. Telefonnumret är 020-22 00 60. Samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

___________________________________________

Talande textremsa på bio!

Har du svårt att hinna läsa textremsan på bio? Eller kanske du inte ser vad som händer på duken? I början av mars testades tre lösningar för att göra bio tillgänglig för många fler med synskador, läshinder eller med kognitiva svårigheter.

_______________________________________________________________

Kostnadsfri hjälp vid telefonsamtal

Känner du till att det finns hjälp att få vid telefonsamtal? Teletal är en kostnadsfri, nationell tjänst som finansieras av Post- och telestyrelsen och är tillgänglig för alla att använda. I korthet går det ut på att få hjälp av en person, som följer med på distans i ett trepartssamtal, att genomföra sina telefonsamtal om man har någon svårighet med det. Du kan ringa vart du vill med tjänsten och hjälpen kan exempelvis handla om att få stöd med talet, minnesstöd eller anteckningsstöd.

Tjänsten är till för personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning, synnedsättning eller tal-, röst- och språksvårigheter. Men vem som helst som upplever ett behov av stöd använda sig av Teletal. Även de som vill komma i kontakt med personer som behöver stöd kan använda sig av tjänsten.

Läs mer om tjänsten på Teletals hemsidawww.teletal.se

________________________________________________________________

Slipp värk i huvud och nacke

För snart ett år sedan, bjöd vi in smärtläkaren

Tomas Timander,att hålla en föreläsning angående
nackskador, på sjukhuset i Karlstad.
De som var där tyckte genomgående att det var en
bra föreläsning.
Vill du veta mer, läs då en intressant artikel som är
utgiven av Expressenoch skriven av Anna Bäsén.
Du hittar artikeln på webbsidan:
www.expressen.se/halsa/slipp-vark-i-huvud-och-nacke/

________________________________________________________

Att tanka, en utmaning om du sitter i rullstol

Att fritt kunna välja vilken bensinstation du vill tanka på kan låta som en självklarhet för de flesta.

Läs artikeln i LIV-tidningen 2012 nr 4 sid 16 eller gå in på webbtidningen "LIV" som du finner högst upp i rubriken på den här hemsidan och vidare till "Tidningsarkiv".

_______________________________________

 
Stora regionala skillnader när det gäller hjärnskaderehabilitering


Deltagare sökes till studie om ryggmärgsskada

"Att finna mening i livet efter ryggmärgsskada" heter en studie som ska genomföras vid Karlstads Universitet. I studien vill man ta reda på vilka processer som personer med traumatisk ryggmärgsskada går igenom för att finna mening i livet efter skadan.

Studien ska bygga på information från 15 personer som kommer att intervjuas individuellt vid ett tillfälle. Varje intervju beräknas ta mellan 40 till 90 minuter. Intervjuerna kommer att ske i Stockholm eller närliggande orter i Mälardalen.

Kriterier för att delta är följande:
  • Att du har en förvärvad traumatisk ryggmärgsskada
  • Att skadan har skett för minst 9 år sedan och du då var minst 15 år gammal (undantag från detta kan göras i vissa fall).
  • Att du idag är mellan 24 och 65 år gammal (undantag från detta kan göras i vissa fall).
  • Att du har hittat något meningsfullt i ditt liv

Om du är intresserad av att bli intervjuad eller har frågor om studien är du välkommen att höra av dig till Kristoffer Szum på telefon 070-787 30 25